VVM Hjortnæs II

Link til VVM rapport nederst på denne side.

Der har være sagt og skrevet utrolig meget omkring udskiftningsprojektet ved Hjortnæs, og debatten har igennem længere tid været præget af kritiske læserbreve og ytringer på de sociale medier, hvoraf meget er præget af personlige holdninger og meninger.

Projektet er nu kommet så langt, at miljøkonsekvensrapporten er blevet færdig, som i detaljer beskriver fakta omkring udskiftningsprojektet, og som du kan hente her på siden.

I rapporten kan man bl.a. læse om:

·       støjen for den enkelte nabo, samt læse om den store danske sundhedsundersøgelse i forhold til hjerte karlidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser mv.

 

·         det visuelle, hvor man kan se alle hvordan projektet vil tage sig ud med opsætningen af nye vindmøller.

 

·         at alle 8 vindmøller udbydes til naboer inden for 4,5 km, samt til borgere i hele Hjørring Kommune for at sikre størst muligt lokalt ejerskab. Herudover udbydes også til alle virksomheder i Hjørring Kommune, som dermed kan få en grøn profil. Således har alle mulighed for at deltage og i projektet og blive medejer heraf.

 

·         turisme, og hvordan man flere steder oplever at turister generelt er meget interesserede i vindmøller, og at interessen er helt tydelig i Østerild, hvor der i øvrigt er ca. 30.000 turister som årlige lægger vejen forbi.

 

·         den grønne pulje som betyder at Hjørring Kommune vil modtage 88.000 kr./MW svarende til ca. 3 mio. for Hjortnæsprojektet.

 

·         værditabsordningen som giver naboer mulighed for erstatning, hvis deres ejendom falder i værdi

 

·         skyggekast og hvordan der specielt for Hjortnæsprojektet sørges for 0 timers skygge for naboer indenfor 1 km.

 

·         naboordninger, hvor alle naboer inden for 1 km har en særlig ret til at sælge deres bolig til projektet. Denne ret er gældende indtil 1 år efter idriftsættelse af vindmøllerne, således naboerne har mulighed for at afprøve naboskabet.

 .         den lokal Hjortnæs forening, som hvert år vil modtage 400.000 kr. til lokale tiltag i området og byerne omkring vindmøllerne. Foreningen skal bestyres af lokale borgere, og vil være med til at styrke den lokale udvikling i området.

 

·         Børglum Kloster, og se visualiseringerne herfra, samt se et kort som viser, hvorfra på klosteret det forventes at man kan se de nye vindmøller fra. Læs også om det udpegede kulturmiljø omkring Børglum Kloster, og at Slots- og Kulturstyrelsen i 2018 meddelte Børglum Kloster, at alle vindmøllerne ligger uden for udpegningen.

 

·     virkningen på miljøet herunder planter og dyreliv som padder, flagermus, fugle mv. samt hvor meget CO2 og andre skadelige udledninger som vindmøllerne vil være med til at reducere.

 

Udskiftningsprojektet ved Hjortnæs opfylder alle gældende regler, og lever i høj grad op til de egenskaber, som Hjørring Kommune har besluttet er væsentlige for vindmølleprojekter. Ud over det lovgivningsmæssige, bliver der gennemført en række særlige lokale tiltag for at tilgodese både de nærmeste naboer samt lokalsamfundet og hele Hjørring Kommune.

Det må forventes at der igen om kort til vil være læserbreve og ytringer som tidligere, men vi håber at du vil orientere dig i rapporten, og finde ud af hvad projektet vil betyde. Start evt. med indholdsfortegnelsen og find de emner som betyder mest for dig. Alle forhold for de nærmeste naboer er beskrevet i afsnit 7 (side 49-73), og herunder de særlige nabohensyn som er beskrevet under afsnit 7.5 på side 70.

Rapport og bilag kan alle ses her, ved af klikke på nedenstående link.